Nyheter och analys

Nyheter och analys

Nyheter

Riksdagsman anmäld för förtal, åklagare anser det är brott, men att det inte ska utredas

En Riksdagsman från moderaterna har på sociala medier publicerat förtalspåståenden där han pekade ut en journalist som brottslig och klandervärd. Detta gjorde han i samband med att den aktuella journalisten publicerat en ledare/krönika om honom. Den text  journalisten publicerade var starkt kritisk till att Lars Beckman via sitt Twitterkonto delade artiklar från nättidningen Fria Tider, […]
Läs mer

Facebook radikaliserar människor och polariserar den politiska debatten

#BlackLivesMatter-rörelsen och den polisbrutalitet som ledde till George Floyds död i USA ger allt större utrymme åt frågor om rasism och antidemokratiska rörelser. Facebook och de andra stora sociala medie-jättarna får skarp kritik för sin ovilja att motverka hat och hot på plattformarna. Rörelsen #StopHateForProfit uppmanar nu till annonsbojkott på Facebook, något Näthatsgranskaren stöttar.   […]
Läs mer

Rättsstatsaktivism, ett effektivt sätt att motverka rasideologiska rörelsers demokratihotande verksamhet

Näthatsgranskaren arbetar för att motverka normaliseringen av ett alltmer hatfullt språk på sociala medier. En del av detta handlar om att använda lagen för att motverka rasideologiska rörelsers spridande av hat och av en människosyn som strider mot grundläggande demokratiska värderingar. Till  de centrala delarna i ett demokratiskt och fritt samhälle hör en rättsordning baserad […]
Läs mer

Rapporter

Hatbrott på nätet lågprioriterade av polisen

Polismyndighetens samordning av arbetet mot demokrati- och hatbrott på internet präglas av bristande engagemang och bristande kunskap . Med små medel skulle stora förbättringar kunna åstadkommas. Det visar den nya rapporten “Polismyndighetens arbete med demokrati- och hatbrott” som tagits fram av den ideella föreningen Näthatsgranskaren. Rapporten granskar hur kraven i  en rad uppdrag från Regeringen […]
Läs mer

Polisens utredningsverksamhet – En studie av polisens arbete med demokrati och hatbrott på nätet

I maj 2018 publicerades en rapport av polisforskare Stefan Holgersson om polisens arbete med demokrati- och hatbrott på nätet. Underlaget till rapporten består huvudsakligen av Näthatsgranskningarnas 800 polisanmälningar under 2017. Rapporten visar att polisens arbete har många brister men att det finns en god utvecklingspotential, särskilt som små förändringar i arbetssätt skulle göra stor skillnad.
Läs mer

Uttalanden från Näthatsgranskaren

Människor som använder sig av brott för att skrämma och tysta känner sig hotade av föreningen näthatsgranskarens arbete.

Föreningens arbete har så här långt lett till att över 200 personer fällts för hatbrott på sociala medier. Anmälningarna har varit ett effektivt sätt att motverka och uppmärksamma dessa brott och det demokratiunderskott som råder i sociala medier. Givetvis ses vårt arbete som ett direkt hot av de som använder sig av brott för att […]
Läs mer

Förtalsdrev och hatbrott mot tidigare anställd

Vi har tidigare berättat om att personal och medlemmar i föreningen Näthatsgranskaren utsatts för förtalsdrev.  Kajsa Klein var från november 2018 till i maj 2019 anställd hos oss för arbete med kommunikation och samverkan. Redan innan anställningen var hon utsatt för förtalsdrev och för att skydda henne valde vi att hålla låg profil på hennes roll […]
Läs mer

Näthatsgranskaren går med i uppropet #nejtillnäthat

Initiativet #nejtillnäthat är ett initiativ av Prinsparets stiftelse som backas upp av en mängd organisationer och nu även av Näthatsgranskaren. Så här skriver #nejtillnäthat på sin hemsida: Det kan aldrig bli något vi får lära oss att leva med. Ändå är det precis det som sker. Den psykiska ohälsan ökar, inte minst bland barn och […]
Läs mer