Människor som använder sig av brott för att skrämma och tysta känner sig hotade av föreningen näthatsgranskarens arbete.

Föreningens arbete har så här långt lett till att över 200 personer fällts för hatbrott på sociala medier. Anmälningarna har varit ett effektivt sätt att motverka och uppmärksamma dessa brott och det demokratiunderskott som råder i sociala medier. Givetvis ses vårt arbete som ett direkt hot av de som använder sig av brott för att påverka det demokratiska samtalet. De agerar därför genom att begå  brott mot våra anställda i syfte att tysta oss. Vår projektledare är värst utsatt, men även andra i föreningen har drabbats. Det sprids även desinformation om vårt arbete, lagstiftningen och om rättsväsendet. 

Brott mot föreningens projektledare.

De brott mot vår personal som handlar om att underminera arbetet genom personlig smutskastning och förföljelse  bemöter vi utan undantag med polisanmälningar.

Flera sådana rättsprocesser pågår just nu. I några fall vet vi att åtal är att vänta och i andra fall har personerna i fråga delgivits misstanke om brott. En person har redan dömts till dagsböter och skadestånd för förtal. En annan står åtalad för inte mindre än nio grova förtal och fem övergrepp i rättssak, rättegången är om tre veckor. En tredje utreds för olaga förföljelse då hen begått över femtio ofredanden mot en av våra anställda. Hen blev hämtad till förhör av polisen i onsdags och fick datorer och telefoner beslagtagna. Genom dessa anmälningar vill vi visa att det är möjligt att stå upp mot den förföljelse som sker på nätet. 

Många drabbas av brott där syftet är att tysta och pacificera

Att begå brott i syfte att tysta förtroendevalda, journalister, och kulturarbetare är ett effektivt sätt att påverka debatten. Vi vet att många drabbas och att det ofta leder till rädsla och självcensur även hos dem som skyddas av sin yrkesroll och av sin arbetsgivare.

Allra mest sårbara för hat och hot i sociala medier är dock de som inte har någon organisation som har ett ansvar för deras säkerhet. Människorättsförsvarare, opinionsbildare och alla de som som bara vill vara en del av samhällsdebatten drabbas också av dessa brott. När det händer står de ofta ensamma inför det hat som syftar till att få dem att tystna. Förtal, hot och förföljelser med detta syfte bör därför utredas och åtalas i större omfattning än idag

Demokratibrott är inte en partipolitisk fråga

Näthatsgranskaren är partipolitiskt obunden. Vi arbetar för att skydda det demokratiska samtalet och mot de hat- och demokratibrott som sker på nätet. Under hösten har vi börjat inrikta oss mer mot demokratibrott. Alla människor ska kunna vara del av det demokratiska samtalet och ingen ska skrämmas iväg av kriminella. Journalister, opinionsbildare och politiker ska skyddas från brott som begås mot dem i syfte att tysta och pacificera dem. Detta gäller oavsett var de står, långt ut till höger eller långt ut till vänster, eller däremellan.

Land ska med lag byggas

Det är viktigt att våra demokratiskt stiftade lagar används för att ge skydd till alla i vårt samhälle, överallt. Några yrkesgrupper har extra stor betydelse för att upprätthålla demokratin såsom förtroendevalda och olika offentliganställda. Andra uppehåller demokratin genom att granska dess företrädare. Brott mot dessa yrkesgrupper ska ges särskild prioritet, lämpligen genom att regeringen förtydligar uppdraget att utveckla arbetet mot demokratibrott och att utvidga uppdraget att se över lagstiftningen så att rättsväsendet förses med nödvändiga verktyg för att beivra dessa brott. I många fall anser vi att även straffskärpning skall gälla vid demokratibrott, på liknande sätt som det redan gäller för hatbrott.

Nätet är en viktig del av vår verklighet och vårt samhälle

Vi kan inte längre se internet som ett parallellsamhälle dit våra lagar inte räcker. Rättsstaten måste markera och se till att existerande lagar används även vid brott på nätet, samt börja anpassa lagarna och praxis efter den nya verklighet som råder.

Demokrati och hatbrott på sociala medier är ett ändligt problem

De som begår dessa brott är inte så många som man kan tro och en liten del av brottslingarna står för en övervägande del av brotten. Vill vi få stopp på kriminellt näthat. Det är det inte så svårt, men mycket hänger på regering och riksdag samt på plattformsägarna. Facebook Sweden skulle kunna sätta stopp för brott som hets mot folkgrupp, förtalsdrev och ofredanden på svenska Facebook imorgon dag – om de bara ville. Om Facebook med sina ekonomiska resurser tog detta ansvar skulle rättsväsendet avlastas avsevärt.