Förtalsdrev och hatbrott mot tidigare anställd

Vi har tidigare berättat om att personal och medlemmar i föreningen Näthatsgranskaren utsatts för förtalsdrev.  Kajsa Klein var från november 2018 till i maj 2019 anställd hos oss för arbete med kommunikation och samverkan. Redan innan anställningen var hon utsatt för förtalsdrev och för att skydda henne valde vi att hålla låg profil på hennes roll och arbete. Nu utsätts hon dock åter för allvarliga förtalsdrev, desinformationskampanjer och hot, som dessutom har hatbrottsinslag. Därför väljer vi att göra detta uttalande.

Kajsa Klein arbetar alltså inte längre för Näthatsgranskaren men vi vill ändå ge henne vårt fulla stöd och hoppas nu att de rättsvårdande myndigheterna agerar klokt och mycket resolut mot de brott som begås.

En smula ironiskt i sammanhanget är att det i förtalsdreven finns påståenden om att ”Näthatsgranskaren kontrollerar polisen”. Detta går nämligen tvärt emot vår egen erfarenhet som uttryckts i vår skuggrapport om bristerna i rättssystemets arbete mot hatbrott och nätkränkningar.