Facebook begår brott men lagen når dem inte.

Under 2019 arbetade Näthatsgranskaren särskilt med att försöka minska det kriminella hatet på slutna och hemliga grupper på Facebook genom att söka efter juridiska vägar att få Facebook att ta ansvar för det toxiska innehållet.

Dygnet runt begås brott i olika slutna och hemliga Facebookgrupper, grupper som ofta har flera tusen medlemmar. Människorna i dessa grupper hetsar varandra till att begå brott i grupperna i sig, men även till att begå våldsdåd och till och med mord som motiveras av människors hudfärg, etnicitet eller religiösa tro.

NHG dokumenterade därför över 80 tydliga exempel på brottsliga uttalanden  från just en sådan grupp, några av dem ser ni exempel på längre ned. Flera av de personer som skrivit dessa uttalanden har fällts i domstol för hets mot folkgrupp och dömts till fängelse eller villkorligt fängelsestraff. Via Facebooks speciella anmälningsformulär “rättslig begäran om borttagning” lämnade vi därefter till Facebook in en begäran gällande den Facebookgrupp där alla dessa 80 uttalanden återfanns, vi ansåg att gruppen skulle stängas ner, alternativt att Facebook skulle moderera den.

Facebooks svar, från både Facebook Sverige och Facebook var nedslående. Båda instanser svarade att de inte skulle moderera eller ta bort dessa grupper. De föreslog istället att vi skulle gå igenom grupperna i sin helhet och rapportera de enskilda brott vi hittade. Men att ta bort dessa grupper eller att Facebook själv skulle moderera innehållet var inte aktuellt.

Vi anmälde då Facebook till polisen för brott mot  BBS-lagen (“lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor”). Polisen lade tyvärr ner anmälan med motiveringen att det inte var brott, en motivering vi begärde överprövning av då vi ansåg att det var ett tydligt brott. En åklagare återupptog då anmälan med motiveringen att det begåtts brott och att en utredning behövdes för att utreda om någon kunde dömas för brottet. En annan åklagare lade därefter ner utredningen igen, med motiveringen att ingen kunde dömas för brott. En nedläggning vi återigen begär överprövning av då vi anser att lagen ger möjlighet att faktiskt fälla Facebook Sverige eller ansvariga på Facebook Sverige för brott mot BBS-lagen.

Sveriges television skriver kort om vår senaste begäran om överprövning här: Näthatsgranskaren vill att Facebook Sweden ska få böter för att man inte stoppar rasism.

Att Facebook begått brott är konstaterat.

Det är däremot inte, som det står i artikeln, på grund av att det inte är brott som utredningen  har lagts ned. Åklagaren har konstaterat att brott begåtts, men att ingen enskild person på Facebook kan dömas och därför finns det inte en förutsättning för ett åtal.

Därför hoppas vi nu på att åklagaren återigen tar detta under övervägande och verkligen utforskar möjligheten att ställa Facebook till svars för brott som Facebook begått. 

Rättsstatens principer måste råda även på sociala medier.

Sociala medier är en stor del av vårt samhälle och det får inte vara så att de tillåts existera utanför lagen. Företag som Facebook, Twitter och Google måste ställas till svars när de tillåter systematiska brott på sina plattformar, eller när de rent av begår brott själva.

Om utredningen av det begångna brottet visar att det inte går att döma dessa plattformar när de begår brott mot Sveriges lagar, så bör lagstiftaren snarast  lämna förslag på att sådan nationell lagstiftning omedelbart måste utredas. Det räcker inte att förlita sig på eventuellt kommande EU-lagar om reglering av dessa plattformar, utan Sverige måste agera nu om den nuvarande lagstiftningen inte räcker till.

Läs gärna vår tidigare text om Facebook brist på moderering och deras algoritmer som driver toxiskt innehåll: Facebook radikaliserar människor och polariserar den politiska debatten

Här följer några av de 80 kommentarer som vi anser att Facebook måste ta bort.eftersom de är brottsliga och uppviglande. Framförallt anser vi dock att Facebook bör ta bort gruppen i sin helhet då själva syftet med gruppen är att hetsa mot olika minoriteter.