Nazist häktad för 116 hets mot folkgrupp efter anmälan av Näthatsgranskaren

En man född 1965 häktades i fredags på sannolika skäl för 116 hets mot folkgrupp. Sannolika skäl är den högre misstankegraden. Han häktades främst för att förhindras från att fortsätta sin brottsliga verksamhet, så kallad recidivfara, samt kollusionsfara som betyder att det finns risk för att den misstänkte undanröjer bevis om han är på fri fot. Senast mannen dömdes för hets mot folkgrupp var i slutet av januari 2020 även då efter anmälan från NHG.

NHG har under en längre tid kartlagt och anmält mannens brottslighet på Vkontakte. VK är en social medieplattform som fungerar ungefär som Facebook. NHG lämnade in en första anmälan mot mannen redan 2018. NHG skickade sedan kontinuerligt in nya anmälningar, vilket ledde till att mannen i januari 2020 fälldes för drygt 20 hets mot folkgrupp. Han dömdes också för ett stort antal hatbrott i form av ofredanden mot tre kvinnor. Straffet blev sex månaders fängelse, varav fyra månader för de brott NHG anmält honom för och två månader för att ha ofredat de tre kvinnorna.

Långsam polisiär utredning 2018-2019

NHG hade redan innan domen i januari 2020 anmält ett långt större antal brott än de drygt tjugo fall av hets mot folkgrupp som mannen fälldes för. Då polisen inte hunnit med att utreda alla dessa kom de inte med i åtalet. Mannen fälldes i januari 2020 alltså för bara några av alla de brott han begått 2018 fram till våren 2019.

Ny anmälan för grovt hets mot folkgrupp

NHG gjorde därför en ny anmälan som endast berörde nya brott från september 2019 och framåt. På denna relativt korta tid från åttonde september 2019 till den 3 april 2020 hann mannen begå 240 hets mot folkgrupp.  120 stycken av dessa begicks efter den fällande domen i januari 2020. Eftersom den misstänkte erkänner de faktiska omständigheterna, samt att NHG:s anmälan är så pass komplett, kommer en rättegång troligen kunna hållas relativt snabbt. Förmodligen redan i april eller början på maj. Domslut brukar sedan komma en till två veckor efter rättegången.

Straffskalan vid grovt brott är fängelse sex månader till fyra år

Eftersom mannen som tidigare dömts för hets mot folkgrupp återfallit i systematisk brottslighet av samma slag, då han under en tidsrymd på 200 dagar begått 240 brott, minst ett brott dagligen, är brottet förmodligen inte 240 enskilda brott utan istället ett grovt brott. Vi tror och hoppas därför att åklagaren kommer stämma för grovt hets mot folkgrupp. Straffskalan för grovt brott är fängelse från sex månader och upp till fyra år.

Brotten

Inga av de inlägg mannen publicerat lämpar sig att ta med i bild. Därför avstår vi från det. Bilderna och texterna riktas främst mot den judiska folkgruppen, men också mot afrikaner och homosexuella. Det är bilder och text som jämförde dessa grupper med råttor och annan ohyra, nazistiska konspirationsteorier om att allt ont kommer från judar, nidbilder av judar, hakkors, hyllningsbilder på Hitler och rena uppmaningar om att döda judar, afrikaner och homosexuella.

Klicka här för reportage från SVT från rättegången i januari 2020 där han dömdes till sex månaders fängelse.

Bild på mannen när han delar ut nazistiska flygblad med kamrater från Nordiska motståndsrörelsen.