Polisens arbete mot näthat brister trots prioritering

 

– Näthatsgranskarens arbete underlag för forskningsrapport

En ny forskningsrapport visar att polisens arbete mot kriminellt näthat har många brister, men också att bristerna inte i första hand beror på avsaknad av resurser, och att det därför också finns god utvecklingspotential. Detta framkommer i ”Polisens utredningsverksamhet – En studie av polisens arbete med demokrati och hatbrott på nätet” av Stefan Holgersson polisforskare vid Linköpings universitet.

Polisens arbete mot brottsligt näthat har prioriterats flera gånger sedan 2001 och gavs 2016 en särskild prioritering av den dåvarande polisledningen. Satsningen följs nu upp i en ny rapport av polisforskaren Stefan Holgersson, som också nyligen tillträtt en professur i polisvetenskap vid universitetet i Oslo.

En stor del av underlaget till rapporten kommer från Näthatsgranskarens (NHG:s) polisanmälningar gällande hatbrott på nätet under 2017.

Grund för fortsatt arbete

Näthatsgranskaren ligger bakom en stor andel av de anmälningar om brott mot lagen om hets mot folkgrupp som registrerats under 2017. Föreningen har också följt upp rättsväsendets hantering av dessa brott.

Den ideella föreningen kommer även framöver att fortsätta stävja det kriminella näthatet. Forskningsresultaten i rapporten kommer användas för att fortsätta sprida kunskap om vad kriminellt näthat innebär, och hur det kan stävjas. Förhoppningen är att polisen tar till sig slutsatserna i rapporten som konstruktiv kritik och ser positivt på den goda utvecklingspotentialen.

800 polisanmälningar under 2017

Under 2017 anmälde Näthatsgranskaren 800 hatbrott. Varje anmälning kan rymma fler än ett fall av hatbrott. Anmälningarna omfattar främst hets mot folkgrupp men även olaga hot mot politiker, journalister samt personer ur rättsväsendet. Även några fall av uppvigling och förolämpning har anmälts, samt förtal med hatbrottsmotiv. Avstämningspunkten i rapporten är sista april 2018, och antalet åtal gällande 2017 års anmälningar förväntas fortsätta öka under 2018. Kompletterande statistik kommer därför att redovisas senare.

Fakta

Näthatsgranskaren är en ideell förening som värnar demokratin och det goda samtalet på nätet Föreningen som är partiploitiskt obunden startades av en grupp personer som gått samman för att motverka kriminellt näthat på sociala medier. I gruppen finns människor med bred erfarenhet både från rättsväsendet och IT.