Näthatsgranskarens arbete mot demokratihotande hattbrott är grundlagsskyddat

Datainspektionen har via skrivelse låtit meddela att de som väntat lagt ner tillsynsärendet mot föreningen Näthatsgranskaren. Näthatsgranskarens arbete mot kriminellt näthat görs under redaktionell ledning med utgivningsbevis och är skyddas av Sveriges grundlag. 

Datainspektionen lägger ner tillsynsärendet

Datainspektionen kommunicerar att de under våren emottagit klagomål där det påståtts att Näthatsgranskaren registrerar känsliga personuppgifter om politisk åskådning och lagöverträdelser.

Datainspektionen konstaterar att Näthatsgranskarens behandling av personuppgifter skyddas genom utgivningsbevis och av yttrandefrihetsgrundlagen och att några tillsynsåtgärder därför inte kommer att vidtagas. Med detta besked avslutar Datainspektionen ärendet.

Vi registrerar endast misstänkta brott

Vi har tidigare kommunicerat vår strikta hållning i integritetsfrågor.  Vi vill  understryka att några uppgifter om politisk åskådning naturligtvis inte registreras, utan vårt arbete går ut på identifiera misstänkt kriminellt näthat och polisanmäla det. Vi dokumenterar misstänkta hatbrott i text och bild och med direktlänkar. I polisanmälan görs koppling till personuppgifter för att brottet ska bli möjligt att utreda för polisen.

Personuppgifter och personlig integritet är inget som vi tar lättvindigt på. Vi publicerar själva aldrig personuppgifter och förmedlar inte heller personuppgifter annat än till de rättsvårdande myndigheterna i brottsmålsärenden, eller till annan redaktionell verksamhet som också ligger under utgivningsbevis med det ansvar detta medför.

Grumliga motiv bakom klagomålen till Datainspektionen

Vårt intryck är att de klagomål som framförts till Datainspektionen inte alls är motiverade av engagemang för människors personliga integritet, utan istället är försök att stoppa Näthatsgranskarens verksamhet, och kommer från de grumliga särintressen som anser att kriminellt näthat inte alls ska lagföras eller till och med själva ägnar sig åt kriminellt näthat.

Bra att integritetsfrågor utreds ytterligare

Riksdagen biföll den 30 maj 2018 delvis regeringens proposition utifrån  konstitutionsutskottets betänkande (2017/18:KU16)2, dvs. med antagande av punkten 1 – tillkännagivande om att utreda frågan om att begränsa grundlagsskyddet för söktjänster som innehåller personuppgifter om lagöverträdelser m.m.

Det pågår således en utredning om utgivningsbevisets juridiska räckvidd, men det gäller alltså främst söktjänster som publicerar integritetskränkande uppgifter. Detta tycker vi är bra eftersom utgivningsbevis inte ska kunna missbrukas slentrianmässigt för att undkomma GDPR.

Vi måste alltjämt ha fri press och rätten att agera mot brott

Redaktionell verksamhet måste naturligtvis även fortsatt ges skydd av grundlagen, för att försvara den fria pressen, den granskande journalistiken och källskyddet. Det ligger också i rättsstatens och demokratins intresse att demokratihotande brottslighet i sociala medier ska kunna polisanmälas och lagföras.

/Kenneth Bodin
Ordförande och ansvarig utgivare för föreningen Näthatsgranskaren