Unikt åtal för brott mot lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor 1998:112

Administratörer har rättsligt ansvar för vad som skrivs på Facebook-grupper och sidor. Idag lämnades det unika åtalet in till Eskilstuna tingsrätt.

2017-02-05 startades FB-gruppen ”stå upp för Peter Springare.” Gruppen startades som stöd för polisen Peter Springare efter att denne hade skrivit ett Facebookinlägg, där han skrev att han var “så jävla trött” och påstod att 90 procent av alla misstänkta han utredde för brott var människor av icke nordisk härkomst. Facebook-gruppen blev snabbt en av Sveriges största, med över 200 000 medlemmar. Den blev också snabbt en av de mest rasistiska grupperna på Facebook och i april 2017 tog till och med Peter Springare avstånd från gruppen och skrev följande om gruppen: “den manifesterar främlingsfientliga, rasistiska och andra nedvärderande uttalanden om invandrare eller andra personer”. Gruppen bytte då namn och ett av namnen var ett tag ”vi som står upp för sanningen som är relativ.” Slutligen stannade det dock på namnet ”Vi som står upp för Sverige.” vilket är namnet på gruppen även idag.

Gruppens medlemsantal har minskat på sistone till strax under 170 000 medlemmar, men brott begås fortfarande dagligen i gruppen, främst hets mot folkgrupp, men även olaga hot, stämpling och uppvigling. Vi uppskattar att det begåtts över 1 000 brott i gruppen sedan starten.

I april 2017 anmälde vi skaparen och administratören av gruppen för brott mot lagen om elektroniska anslagstavlor, lag 1998:112, den så kallade ”BBS lagen.” Lagen gör gällande att den som administrerar en “elektronisk anslagstavla” är skyldig att ta bort uppenbara brott som: olaga hot, hets mot folkgrupp, olaga integritetsintrång, uppvigling, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, upphovsrättsbrott samt rekrytering/uppmaning till terrorverksamhet. brottet är ett så kallat oaktsamhetsbrott. Denna lag kom till för 20 år sedan, men har aldrig riktigt prövats och det finns inte en enda fällande dom.

Lagen har stor möjlighet att efter en prövning i HD skapa en hel ny rättspraxis, som trots att lagen tillkom för 20 år sedan och inte använts på över 10 år faktiskt kan användas mot den mylla av grovt hat som idag orsakar hatbrott och radikalisering på sociala medier.