Högerextrem medborgarjournalist fälld för hets mot folkgrupp, vapenbrott, och grovt förtal av Näthatsgranskarens projektledare

Dömd för hets mot muslimer och invandrare

Dagen innan julafton meddelades dom mot en högerextrem opinionsbildare som under lång tid hetsat mot invandrare, muslimer och ensamkommande i sociala medier. Personen har agerat i rollen av en så kallad ”medborgarjournalist” och postat invandringskritiska videoreportage som fått stor spridning. Inläggen har i sin tur även hetsat fram mycket hat i kommentarsfälten. Under senaste året har medborgarjournalisten främst varit aktiv på MeWe efter att flera konton stängts ner av facebook och instagram, vad man får anta, på grund av hetsande och hotande språk.

Efter polisanmälan från föreningen Näthatsgranskaren döms nu medborgarjournalisten för sexton fall av hets mot folkgrupp (se bifogade skärmbilder och utdrag ur dom och stämning).

Anmäld redan 2017 av Näthatsgranskaren

Den nu dömde medborgarjournalisten anmäldes redan 2017 av föreningen Näthatsgranskaren för grova uttalanden (se skärmbilder), framförallt i samband med en manifestation vid Mynttorget där hen närvarade. Dessa publiceringar förundersökningsbegränsades, vilket innebär att åklagaren ansåg att ytterligare brott inte skulle ge strängare straff och därför valde att inte ta med dem i åtalet för att spara tid och resurser. Det är dock tydligt att medborgarjournalisten har begått hatbrott över lång tid och med stor systematik.

Olaga innehav av tårgas

Vid husrannsakan i medborgarjournalistens hem påträffade polisen licenspliktig försvarsspray. Medborgarjournalisten döms därför också för vapenbrott, ringa brott.

Grova förtal och övergrepp i rättssak

Medborgarjournalisten har publicerat kritiska inlägg om föreningen Näthatsgranskarens polisanmälningar av hatbrott, men har inte stannat där, utan också publicerat hänsynslösa och grova förtal om föreningens projektledare Tomas Åberg. För detta döms medborgarjournalisten för ett fall av förtal och åtta fall av grovt förtal. Flera av dessa förtal kombinerades med hot och uppmaningar till våld, varför åtalet också gällde övergrepp i rättssak. För detta brott friade dock tingsrätten. Vi anser att det även här borde blivit fällande dom eftersom det gäller hot om våld, uppenbarligen med syfte att skrämma i samband med pågående rättsprocess. Dessa hot gjordes dessutom i offentliga publiceringar inför vit-makt-grupper med dokumenterat våldskapital.

Vid husrannsakan fann polisen även en rulle med klistermärken med bild och förtal av Näthatsgranskarens projektledare, vilka har klistrats upp på många ställen runt Stockholm.

Fallet omgärdat av desinformation och propaganda

Fallet har fått stor uppmärksamhet i s. k. alt-medier och sociala medier, både i Sverige och i andra länder. Det har spritts desinformation om att rättssystemet och polisen jagat den nu fällde medborgarjournalisten för ”åsiktsbrott” och ”tankebrott”. I ett inlägg av ett ökänt muslimfientligt trollkonto i USA kallas Sverige ”Gulag” och där påstås att det nu felaktigt att det är förbjudet att kritisera religion eller ideologi i Sverige (vilket det naturligtvis inte är).

Sanningen är här, som oftast i de fall Näthatsgranskaren anmäler, att det gäller grovt rasistiska publiceringar som avhumaniserar grupper av människor, kallar dem undermänniskor och parasiter, jämför dem med smuts och löss, och hetsar om våld och död (se utdrag).

När tingsrättens dom nu fallit visar det sig att även många som hittills stöttat den nu dömde medborgarjournalisten faktiskt ryggar tillbaka när de grova uttalandena blir allmänt kända. Många verkar alltså ha agerat utifrån en förvanskad bild av det här fallet pga den omfattande desinformationen.

Viktig dom mot demokratibrott

Föreningen Näthatsgranskarens arbete går ytterst ut på att försvara demokratin mot de angrepp som hatbrott och demokratibrott utgör. Detta uppfattas av högerextrema och vit-makt-rörelser som ett hot mot deras ideologi och mål. Det är inte ovanligt att motreaktionerna, precis som nu skett, kommer i form av hänsynslösa personangrepp, hot och förtal mot enskilda människor i syfte att skrämma, passivisera och tysta. Dessa angrepp utgör i sig också demokratibrott och det är därför en viktig markering att rättssamhället nu agerat till försvar för såväl individen som demokratin.

Straffvärde: fem månaders fängelse

Det sammanlagda straffvärdet ansågs vara fem månaders fängelse, vilket omvandlades till villkorlig dom och 80 dagsböter. Dessutom döms medborgarjournalisten att betala ett skadestånd om 25 000 kronor till Tomas Åberg. Straffpåföljden får nog sägas vara låg eftersom domar för enstaka publicerade hets mot folkgrupp av normalgraden brukar resultera i 60 dagsböter. Eventuellt överklagande ska ske senast 20-01-13.