Fällande dom gällande förtal

Ännu en fällande dom mot en av de som deltar i drevet mot Näthatsgranskarens projektledare Tomas Åberg.

Förtalsdreven mot vår projektledare är omfattande. Den största anledningen är förmodligen att Näthatsgranskarens jobb varit så framgångsrikt. Sociala medier är inte längre en fristad för hat- och demokratibrott. De människor som begår brott för att påverka det demokratiska samtalet riskerar åtal och känner sig därför hotade. En del av dem använder sig även av brott för att försöka tysta och pacificera oss på Näthatsgranskaren, de riktar speciellt in sig på vår projektledare.

Tomas har därför under 2019 stämt en handfull personer till tingsrätterna för att de medverkat i förtalsdrev mot honom. Han har även polisanmält en del grövre brott som begåtts i de olika dreven, såsom olaga hot och olaga förföljelse. Dessa ärenden som stämts till domstol eller polisanmälts handlar om att få upprättelse och att visa på hur antidemokratiska krafter använder sig av brott för att inskränka det demokratiska samtalet.

Det går med nuvarande lagstiftning att agera mot dessa brott med lagliga metoder istället för att hemfalla till olagliga sådana och ge igen med samma mynt. Det behövs dock en mer anpassad lagstiftning och förnyad praxis så att lagen hänger med i samhällsförändringen och blir mer användbar.

Tomas kommer att kommentera en del under denna post för att försöka visa vad som sker. Vi på Näthatsgranskaren och Tomas ska nedan också försöka reda ut vad brottet förtal handlar om. Förtal är en delvis komplicerad lagstiftning som kan vara svår, samtidigt som den är väldigt enkel. I ett samhälle som värnar yttrandefriheten måste det finnas vissa gränser. För att läsa mer om hur en tingsrätt kan resonera kring brottet förtal finns det här ett Utdrag ur förtalsdomen