Ett exempel på hur det kriminella näthatet ser ut och hur tingsrätten dömer

Tingsrättsdom och straffpåföljd

Vi får många frågor om vad vi anmäler och hur domstolarna resonerar. Vi lägger därför ut en dom 216 från våra anmälningar och stämningen i sin helhet (naturligtvis maskad).

Gärningsmannen, som vi kan kalla Stefan, fick fängelse 4 månader. Fängelsestraffet omvandlades till villkorligt och dagsböter. Han har efter anmälan tagit bort sitt VK-konto samt ändrat namn på sitt facebook-konto. Han har gått ur flera hatsidor och slutat med att publicera brottsliga uttalanden på sociala medier. Tingsrättsdomen baseras på tre anmälningar och elva anmälda brott och åklagaren stämde nio av brotten till tingsrätten.

Normalisering och radikalisering

Näthatsgranskaren jobbar för att förhindra att det våldsamma språket på sociala medier normaliseras.  Normalisering bidrar till radikalisering, som kan leda vidare till våldsbrott och i värsta fall terroristattentat med dödlig utgång, eller i sin mest extrema förlängning, folkmord!

Våra siffror

Vi för statistik på hur många anmälningar vi gjort, hur många brott som anmälts, sedan hur många anmälningar som går till åtal och hur många domar det blir.
Vi har anmält över 5 000 brott i snart 1 400 anmälningar.
Det är ca 400 anmälningar som gått till åtal, ca 290 anmälningar som sedan gått till fällande dom, vilket betyder att i ca 110 anmälningar har det ännu inte avkunnats dom, eller så har det blivit friande dom. Flera av anmälningar pågår det fortfarande förundersökning i, och en del har lagts ner.
Det är 216 enskilda personer som fällts och 28 som friats. En del av domarna är överklagade till en hovrätt och om hovrätten ändrar domen gör vi det med i vår statistik, så siffrorna varierar lite över tid.