Om oss

Näthatsgranskaren är en partipolitiskt obunden grupp. Vi har gått samman för att motverka hat och hot på sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och VK. Vi kommer från olika håll och har sett många sidor av hatet och hur det påverkar vårt samhälle. Nu vill vi göra något åt det!

Den största delen av Näthatsgranskarens arbete görs på ideell basis av ett 10-tal aktiva medlemmar. I föreningen finns bred erfarenhet både från rättsväsendet och IT.

Några personer uppbär lön för arbetet. Tomas Åberg arbetar som utredare och projektledare. Föreningens ordförande och ansvarige utgivare heter Kenneth Bodin.

Näthatsgranskaren är en ideell förening registrerad hos Skattverket. Vårt organisationsnummer är: 802511-3310. Finansieringen kommer från medlemsavgifter, donationer och gåvor, samt projektmedel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

På denna webbplats berättar vi om vårt arbete, publicerar analyser och ger förslag. Vi tar också emot tips! Du får gärna kontakta oss om du ser inlägg och kommentarer som borde polisanmälas. 

Epost: kontakt@nathatsgranskaren.se

Frågor och svar om Näthatsgranskaren

Bakgrund

Sverige är ett öppet samhälle, men vi har ett hårdnande samhällsklimat, framför allt på sociala medier där rasism, främlingsfientlighet och hatbrott ökar.  Ytterst utgör detta ett hot mot hela den värdegrund som demokratin vilar på, inte minst principen om alla människors lika värde. Sverige ska ha en levande demokrati där individens möjligheter till inflytande stärks. Alla människor ska känna sig delaktiga och alla ska ha goda förutsättningar att komma till tals.

FN:s rasdiskrimineringskommitté, liksom FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har i sin senaste granskning av Sverige uttryckt oro över fortsatt förekomst av hets mot folkgrupp, t.ex. mot muslimer, afrosvenskar, romer och judar i Sverige. Rasdiskrimineringskommittén har även uttryckt oro över den rapporterade ökningen av hets mot folkgrupp i media och på internet.

Varför är det farligt med hat och hot på sociala medier?

Hat och hot tystar och passiviserar. Ett demokratiskt och rättssäkert samhälle är beroende av att människor vågar yttra sig i olika frågor. Därför måste vi ta den här sortens brott på mycket stort allvar.

Hat och hot på nätet kan leda till våldsamma handlingar. Vi har redan sett exempel på individer och grupper, i Sverige och utomlands, som sannolikt har radikaliserats på nätet till att utföra fasansfulla dåd.

Hur arbetar vi?

Gruppen har sedan starten 2017 följt inlägg och kommentarer i nära 170 svenska Facebook-grupper (öppna och slutna) och -sidor. Vi har gjort över 1200 polisanmälningar som avser hets mot folkgrupp, olaga hot, förtal, olaga våldsskildring och uppvigling. Fler och fler av våra anmälningar leder till åtal och dom. Antalet anmälningar representerar dock bara en del av de uppenbara lagöverträdelser vi ser.

Kompetensen kring den här typen av brott är tyvärr mycket ojämn inom polisväsendet. Vi följer därför upp varje anmälan, noterar hur den handläggs och om den leder till åtal eller inte.

Vi åsiktsregistrerar inte någon, inte heller jobbar vi mot någon viss grupp av människor. Vi arbetar endast med att granska och anmäla brott till polisen. Vi kommer aldrig publicera några namn eller hänga ut någon person på något vis. Vi är inte en aktivistisk grupp med något politiskt mål. Vi motverkar endast hat och brott.

Vad vill Näthatsgranskaren åstadkomma?

Vi vill förbättra förutsättningarna för det demokratiska samtalet i Sverige, genom att på ett strategiskt och effektivt sätt motverka hatbrott på nätet och synliggöra det. Vi hoppas att vårt engagemang ska bidra till färre hatbrott och en tryggare miljö i sociala medier.

Vi vill också skapa debatt kring följande frågor:

  1. Hat och hot på sociala medier. Hur ser det ut? Vem/vilka sprider det och varför? Hur påverkar det vårt samhälle?
  2. Vår lagstiftning. Hur kan den användas för att begränsa den här sortens brott? Och hur kan vi öka kunskapen om vad lagtexten faktiskt innebär?
  3. Polis och åklagare. Hur arbetar man med dessa brott idag? Vad kan förbättras?