Näthatsgranskaren kommer inom kort börja publicera inlägg

Näthatsgranskaren är i en ny uppstartningsfas där vi inte bara kommer skanna och söka av sociala media efter brott för att sedan utreda och anmäla dom. Vilket vi gjort sedan i mars. Vi kommer nu även att försöka ta en mer aktiv roll i samhällsdebatten.

Vi ser oss dock inte som ett nytt Expo eller IRM för att nämna två viktiga aktörer i samhället som också jobbar mot hat, hot och rasism. Vi kommer heller inte jobba som traditionell media, utan kommer inrikta oss enbart mot hatbrott, demokratifrågor och rättsfrågor.

Vi kommer också att fortsätta identifiera och utreda för att sedan anmäla hatbrott på nätet. I och med att vi gör detta kan vi inte samtidigt publicera namn på de vi upptäcker begår brott, utan istället kommer vi försöka väcka debatt om rättsväsendets roll och om nuvarande lagstiftning.

Det finns många frågor kring detta och vi skall försöka belysa dessa på bästa sätt.

Så fortsätt besöka oss inom de närmaste veckorna kommer vi skriva mer på denna Blogg