Forskningsstudie visar att våld mot minoriteter och flyktingar föregås av hat på Facebook


Invandringsfientliga inlägg i högerextrema forum leder till misshandel och mordbrand i Tyskland. Näthatsgranskarens oro har därmed besannats, och vi hoppas att samhällsdebatten om lagföring av hatbrott i svenska sociala medier nu tar fart så att utvecklingen hinner vändas i tid.

Vårt arbete inom Näthatsgranskaren har som mål att kraftigt reducera hatbrotten i sociala medier för att de ska kunna fungera som den plattform för kunskap, kommunikation och demokrati de har potential att vara.
Vi har också känt stor oro att hat och rasism ska normaliseras och eskalera ute i vårt samhälle som en direkt följd av det som sker digitalt. Nu visar en forskningsstudie att detta är precis vad som sker i Tyskland.

Forskare från universiteten i Princeton och Warwick har analyserat 176 000 inlägg med drygt 290 000 kommentarer och 500 000 interaktioner från 93 000 personer. Inläggen har gjorts i högerextrema Alternative für Deutschlands invandringskritiska forum på Facebook. Forskarna har sedan jämfört det med statistiken för 3 335 fall av mordbrand och misshandel med hatbrottsmotiv i olika regioner i Tyskland under två år, 2015-2017. De finner att de våldsamma hatbrotten ökar med antalet främlingsfientliga inlägg och kommentarer.

Den ena grafen (figur 3)  visar samvariationen mellan aktivitet på Facebook och hatbrott i samhället och den andra grafen (figur 4) visar sambandet. Forskarna tittar även på andra statistiska samband för att fastställa orsak och verkan (kausalitet) och lyckas då till och med visa att hatbrotten i vissa regioner minskat under perioder när det varit stora störningar i internet-trafiken i den regionen. De kan också se att både hatet på Facebook och hatbrotten ute i samhället minskar vid stora distraherande händelser som under fotbolls-EM 2016.Vi känner sedan tidigare till många ödesdigra exempel på att radikalisering av individer sker på nätet med våld som följd. Den här studien kan nu alltså påvisa detta oroande fenomen storskaligt för en hel nation kopplat till tusentals våldsbrott.

Med tanke på att Sverige ligger i toppskiktet i användning av sociala medier och att det råder mycket hög aktivitet i högerextrema och främlingsfientliga forum är det troligt att resultaten från Tyskland även är överförbara till Sverige. Därför är det av yttersta vikt att liknande forskningsstudier genomförs även i Sverige.

Vi kan dock inte vänta med åtgärder utan lagföringen av hatbrott i sociala medier måste ges betydligt högre prioritet än nu. Vi har fungerande lagstiftning om hatbrott, inte minst lagen om hets mot folkgrupp. Forskningsrapporten Polisens utredningsverksamhet – En studie av polisens arbete med demokrati- och hatbrott på nätet av Stefan Holgersson, publicerades i våras. Där visas att det dessvärre finns mycket svåra brister i den svenska polisens arbete med de anmälningar Näthatsgranskaren skickat in. Detta är helt oacceptabelt. Med anledning av de nya forskningsrönen vill vi se att bristerna uppmärksammas av journalister, politiker och allmänheten, samt att särskilda åtgärder görs inom polisen för att åtgärda bristerna.

Referenser

Müller, Karsten and Schwarz, Carlo, Fanning the Flames of Hate: Social Media and Hate Crime (May 21, 2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3082972 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3082972